Szöveges mező

.

Poroszló.


     Névtelen jegyzőnk előadása szerint itt pihent egynehány napig a honfoglaló Árpád táborának egy része, mely Ostoros és Eger vizétől idáig nyult el, s innét indulva hódoltatta meg Árpád e vidéket a Zagyva vizéig és a Mátra erdejéig; s igy ezen hely történelmi tekintetben igen érdekes, mint a mely kiindulási pontul szolgált őseinknek e megye területének meghóditására.
     Névtelen jegyzőnk előadása szerint itt vár is volt hajdan; de régen elpusztult, s csak neve maradt fenn a történelemben. Ki által épittetett és mikor pusztult e vár el, arról mélyen hallgatnak irott emlékeink. Névtelen jegyzőnk előadásából ugyan úgy tűnik ki, mintha mikor Árpád itt táborozott akkor már e vár állott volna; de mivel névtelen jegyzőnk világosan nem irja, hogy azt Árpád elfoglalta volna; ennek nyomán alaposan vélekedhetni, hogy azt a magyarok később épitették, és névtelen jegyzőnk annak megemlitésében csak kora állapotát tudatá: hogy t. i. itt az ő korában vár volt.
     A Váradi Regestrum 9-ik pontja szerint itt már 1217-ben monostor és apátság volt, a mit igazol egy 1292-ben kelt oklevél is, melyben János poroszlói apát emlittetik; de hogy mikor, ki által, és mily rendű szerzetesek számára volt alapitva, és mikor pusztult el ezen monostor, azt sehol sem találjuk följegyezve, s csak annyi van az emlitett regestrum felhivott pontjában megemlitve, hogy e monostornak Borokun nevü férfiu volt a kegyura. A honnét azt Pázmán Péter azon apátságok sorába emliti, melyekről nem tudni, hogy mily rendü szerzeteseké voltak. Fuxhoffer azonban a benedek-rendü apátságok közé sorozza.
     Pázmán Péter ezen apátság helyét ugyan Maramaros vármegyében nyomozza, s ennek nyomán a szathmári püspökség annak most is fenlévő czimét a maga vagyis megyéje részére igényli; holott az emlitett vármegyében nincs ily nevü hely, és azt nem igen lehet elvitázni, hogy ezen apátság egykor csakugyan itt állottt, mely hely őseink előtt történelmileg is oly nevezetes volt.
     Poroszló hazánk történetében arról is nevezetes, hogy itt békélt ki IV. Béla király nyughatatlan fiával V. Istvánnal, s ezen itt létrejött békének pontjai elővannak sorolva Bél Mátyásnál.
     Itt régibb időkben is királyi sólerakó hely vagy raktár volt, amint azt igazolják régibb oklevéleink. - E helynek birtokosa a XIII. és XIV. században a Bana és Jula nemzetség volt, melyeknek tagjai folyvást comeseknek iratnak. Ennek birtokosai között egy 1357-ben költ oklevélben emlittetik Miklós pécsi püspök is. - Ma a gr. Károlyi és Pejacsevich család s az egri főkáptalan birtoka, és jelentékeny mezőváros sóraktár - postahivatallal és nagy vendégfogadóval.
 

 

Poroszló az ökoturizmus szigete

Poroszló meghatározó vonzereje a 127 km2-es Tisza-tó, amely elsősorban az ökotúrázóknak, vízitúrázóknak, az egyéb vízi sportok kedvelőinek, a fürdőzni, strandolni vágyóknak, horgászoknak, vadászoknak nyújt megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A Tisza-tavi Madárrezervátum, mely a Világörökség része, a kikötőkből szervezett túrákon keresztül látogatható. Az üdülni és pihenni vágyók kényelmét egyre több falusi vendégház, valamint panziók, nívós éttermek, kikötők szolgálják.

Poroszló megközelítése

Poroszló - Budapest:136 km távolságra fekszik, az utazási idő kb. 1 óra 20 perc. Ha az M3-as felől érkezünk Füzesabonynál kell letérni az autópályáról, majd következik Dormánd, Besenyőtelek és Poroszló.
Poroszló - Debrecen: 85 km távolságra fekszik, az utazási idő kb. 1 óra 15 perc.
Poroszló - Nyíregyháza: 122 km távolságra fekszik az utazási idő kb. 1 óra 25 perc.
Poroszló - Szeged: 300 km távolságra fekszik, az utazási idő kb 3 óra. 

Poroszló története

Poroszlóősi település a Tisza jobb partján. Már a honfoglalás időszakában Anonymus említést tesz arról, hogy Árpád honfoglaló seregei itt táboroztak a poroszlói Földvár alatt. A török időkben elpusztult a község monostora, elbontásra került az Árpád- korabeli templom és helyette épült meg a ma is megcsodálható Református (1793) és Katolikus templom (1797). A községháza szintén műemlék jellegű épület, mely a falu központjában helyezkedik el. A Graefl- család kastélya felújításra került és vendégfogadásra alkalmas. A falu Tájháza, a régi népi mesterségek és a falusi élet egy-egy pillanatát mutatja be egy eredeti nádtetős parasztházban.

Poroszló látnivalói

Tisza-tavi Ökocentrum

Református templom
Katolikus templom 
Tájház múzeum- állandó kiállítás, kézműves bemutatók
Községháza
Millenniumi emlékpark
Graefl- család kastélya

Tisza-tavi Vízi sétány és tanösvény

Idegenforgalmi szempontból jelentős aktivitások Poroszló környéken:

- vízitúrák a Tisza-tavon
- ökoturisztikai tanösvény
- kerékpártúrák a gátkoronán
- kézműves bemutatók
- lovaglás

Egyedi híres termékek a településen:

- Tisza-tó
- Tisza-tavi Madárrezervátum (túra keretében) A Tisza-tó madárvilága

- Százéves tölgyfák

 

Diavetítő
Szöveges mező

Ide szövegelj...

Szöveges mező

.